Na beira do Lete

... alampan os recordos todos, como brasas atizadas polo vento da morte.

30 de decembro de 2013

Avante!

Avante

0 comentarios:

Publicar un comentario